tradice - zkušenost - etika - úspěšnost

+420 607 177 472

Správa nemovitostí

Naše společnost  zajišťuje kompletní správu a údržbu nemovitostí!

Účetnictví a administrativní servis
a) komplexní vedení evidence nemovitostí
b) zpracování a aktualizace daňových přiznání k dani z nemovitostí
c) zpracování a aktualizace provozního řádu
d) vedení účetnictví objektu
e) posouzení rizik a pojištění nemovitostí

Dodávky energie a služeb spojených s provozem objektu
a) uzavírání smluv s dodavateli a jejich aktualizace
b) průběžné provádění odečtů měřičů
c) kontrola vyúčtování a rozúčtování mezi nájemníky

Čistota a hygiena
a) úklid vnitřních a venkovních prostorů
b) dodávky čistících a hygienických prostředků
c) deratizace, desinfekce
d) likvidace a třídění odpadů

Provoz objektů
a) kontrola provozu objektu, dodržování provozního řádu
b) kontrola dodávky elektřiny, vody, plynu, odvoz odpadů
c) obsluha kotelen, výměníkových stanic, klimatizace a jiných technických zařízení

Pronájmy nebytových prostorů

Ochrana majetku
a) instalace a monitorování objektu prostřednictvím EZS a EPS
b) fyzická ostraha
c) zamykání objektu v souladu s provozním řádem a kontrola

Zajišťování povinností majitele objektu podle zákonů a norem
a) revize energetických zařízení, EZS, ESP, komínů, výtahů, hromosvodů
b) požární ochrana a revize hasících zařízení
c) bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provoz recepce, spojové služby
a) obsluha a servis tel. ústředny
b) provoz podatelny a recepce

Údržba objektů
a) operativní odstraňování poruch technických zařízení
b) zpracování ročního a dlouhodobého plánu oprav
c) zajišťování plánované běžné údržby

 

Zobrazit všechny nemovitosti
HLEDÁTE NEMOVITOST? Vyberte si z naší nabídky:
                       Cena:    
Kde nás najdete - mapa

REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.
Senovážné nám. 248/2
České Budějovice

tel.: +420 387 318 824
mobil: +420 607 177 472
e-mail: cepak@realityspektrum.cz

Pojišťovací makléřství Spektrum Cepák a spol., v.o.s.